Dit was mijn eerste cursus maar niet mijn laatste.

Als een wat gevorderde amateur heeft de cursus Bovenfrees mij veel gebracht. Niet alleen in het gebruik van de machine, maar ook in het verwerven van inzicht hoe je van het frezen een succes kunt maken: voorbereiding en de juiste werkvolgorde! Dit was mijn eerste cursus maar niet mijn laatste.